Cursus agaporniden 2021

Deze 10de uitgave van deze cursus werd oorspronkelijk gepland in 2020 maar wegens de coronacrisis verplaatst naar voorjaar 2021. Wie ingeschreven had voor de cursus 2020 wordt automatische overgeboekt naar 2021.

Het volgen van deze cursus verplicht tot niets. Wil je enkel deelnemen aan de cursus om je kennis bij te spijkeren, geen probleem, maar voor wie het wil bestaat de mogelijkheid om na het volgen van deze cursus een test af te leggen. Nogmaals, deze test is geheel vrijblijvend. Tot op heden omvatte deze test een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte (herkennen mutaties). Wie slaagde met meer dan 50%, maar minder dan 70% ontving een attest dat de cursus met vrucht gevolgd was. Wie slaagde met meer dan 70% kreeg een attest, afgeleverd door Ornitho-Genetics VZW, dat drie jaar geldig is. Met dat attest, kan de deelnemer, binnen deze periode van drie jaar en als er een opleiding keurmeester BVA-International georganiseerd wordt, deelnemen aan deze opleiding.

Dat deze test niet zo eenvoudig is bewijst het feit dat, door de loop der jaren, slechts 25% van de deelnemers meer dan 70% haalden. Dat is frustrerend voor de deelnemers welke de intentie hebben om BVA-International keurmeester te worden, dat ze, wanneer ze net geen 70% behalen, de kans om eventueel keurmeester te worden, dan terug voor twee of drie jaar aan hun neus zien voorbijgaan. Het was met andere woorden, voor deze mensen, erop of eronder. Omdat er binnen avicultuur nog dagdagelijks nieuwe inzichten en ontdekkingen bijkomen en bijgevolg de benodigde/ verwachtte kennis ook nog uitgebreider wordt, is het er voor de kandidaat keurmeesters niet eenvoudiger op geworden. Dat beseffen we binnen Ornitho-Genetics VZW en BVA-International ook en daarom hebben we besloten om de test voor de cursus op te splitsen in vijf aparte modules. Dat zijn:

Module 1: Soorten – wildvormen
Module 2: Taxonomie – naamgeving/ afspraken mutanten
Module 3: Vederstructuur – pigmenten
Module 4: Genetica – manier van overerven
Module 5: Kleurmutaties

Voor elk van deze modules komt er een aparte theoretische/ schriftelijke test. We blijven nog steeds de 70 % norm als minimumscore hanteren om eventueel te kunnen solliciteren als kandidaat keurmeester. Maar, wanneer een kandidaat voor één of maximum twee modules minder dan 70% behaald heeft, dan krijgt hij of zij, de kans om deze specifieke test(en), binnen een periode van één jaar over te doen. Ze weten dan voor welke onderwerpen ze nog extra moeten bijstuderen en/ of eventueel nog bijkomende cursussen kunnen volgen. Zo krijgen ze een extra kans.

Let op: dit betekent niet dat de test daardoor eenvoudiger wordt, integendeel, het is nog steeds de bedoeling om, binnen BVA-International, mensen met een verregaande kennis te vormen. We merken allemaal dat vandaag de dag avicultuur al veel meer is dan enkel shows. Het is belangrijk te kunnen bewijzen dat avicultuur ook wetenschappelijk onderbouwd en verantwoord is. Om dat te bereiken hebben we specialisatie nodig. Gelukkig beseffen anderen dat ook. Zo zijn er al groepen/verenigingen die zich hoofdzakelijk inzetten voor soortenbehoud, anderen maken dan meer wetenschappelijke studies over kleurmutanten, enz. enz.

Binnen BVA-International/Ornitho-Genetics VZW heeft de wetenschappelijke aanpak/ behoud van soorten steeds centraal gestaan en dat dit gewaardeerd wordt is overduidelijk. 80% van onze tijd en budget binnen Ornitho-Genetics VZW wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek, al of niet in samenwerking met andere onderzoekers. De Agapornis Genome Study aan de Universiteit van Potchefstroom in Zuid-Afrika is een mooi voorbeeld van hoe avicultuur kan bijdragen tot wetenschappelijk onderzoek. Vandaar dat we de lat steeds hoog leggen. De 10de jubileumcursus zal dan ook, zoals steeds het geval was, alle nieuwe inzichten uitvoerig aan bod laten komen. Zeker geen oude wijn in nieuwe zakken, maar dat weet iedereen die deze cursus al gevolgd heeft.

Behalve de aangegeven modules komen volgende praktische onderwerpen ook aan bod: huisvesten vogels, praktische verzorging, eten en drinken voor onze gevederde vrienden, herkennen kleurmutaties, vogels klaarmaken voor kweekseizoen en voor tentoonstellingen, enz. Deze laatste onderwerpen worden steeds door een gastdocent gegeven.

Locatie en data:
Omdat we in het verleden mensen moesten weigeren wegens plaatsgebrek hebben we besloten om de cursus te laten doorgaan in de familiezaal van het Sint Paulus complex (verkoopzaal BVA Masters), botermelkstraat 63b, 9300 Aalst (www.sintpauluszalen.be).
De voorziene lesdagen zijn: zaterdag 06 februari, zaterdag 13 februari, zaterdag 27 februari, zaterdag 18 maart en zaterdag 27 maart.

Praktisch:
De lessen starten om 9 uur stipt, einde is voorzien rond 16 – 16.30 uur. De zaal is open vanaf 8.30 uur. Dranken dienen verplicht ter plaatse afgenomen worden. Frisdranken/ bieren / koffie zijn beschikbaar. Mensen die het wensen kunnen hun eigen lunch meebrengen. Dranken dienen steeds te betalen met een drankkaart welke ter plaatse kan aangekocht worden.
Agaporniden, handboek en naslaggids deel 1 en deel 2 worden als lesboek gebruikt. Het enige dat u nodig heeft tijdens de lessen is wat materiaal om nota’s te nemen en uw goed humeur. Video-opnames of audio-opnames tijdens de cursus zijn NIET toegestaan.

Deelname:
Iedereen kan deelnemen aan deze cursus. Voor BVA leden/ keurmeesters KBOF/ keurmeesters AOB / BVP leden bedraagt de deelname aan de cursus 40 euro per persoon. Anderen betalen 80 euro per persoon. Aanmelden is verplicht via https://www.ornitho-genetics.info/?page_id=15200 en de inschrijving is pas geldig wanneer het inschrijvingsgeld overgemaakt is op:
IBAN: BE30 9796 2968 5811 – BIC: ARSPBE22 van Ornitho-Genetics VZW, Notelaarstraat 16a, 9260 Serskamp, met vermelding van uw naam en cursus 2021. BVA Leden vermelden ook hun BVA-lidnummer. Keurmeesters AOB en KBOF vermelden AOB of KBOF en hun lidnummer bij hun bond.

Bij ontvangst van het inschrijvingsgeld wordt u daarover per e-mail verwittigd.
Inschrijven kan tot 15 januari 2021 of tot alle beschikbare plaatsen volzet zijn. We houden ons het recht voor ons, wanneer totaal maximumaantal deelnemers bereikt is, de inschrijvingen te stoppen. De kandidaten welke te laat zijn, worden dan op de reserve lijst gezet.
Bij annulatie door de deelnemer voor 1 januari 2021 wordt 15 euro administratiekosten aangerekend.
Inschrijvingen die geannuleerd worden na 1 januari 2021 worden niet meer terugbetaald.

Programma:
Eerste cursusdag: zaterdag 06 februari 2021
• Praktische afspraken
• Cursusopzet – doelstellingen
• BVA – Doelstellingen – structuur
• Evolutionair overzicht vogels, agaporniden
• Indeling aves – taxonomie
• Soorten agaporniden
• Anatomie
• Standaardeisen
• De wildvormen – soorten en ondersoorten
• Hoe komen die kleuren daar?
• Basis vederstructuur
• Pigmenten
• Gastspreker:

Tweede cursusdag: zaterdag 13 februari 2021
• Herhaling en vragen vorige items
• Mutaties – genetica
• Intro tot genetica
• De cel
• Chromosomen
• Celdelingen
• Mutaties
• Manieren van vererven
• BVA-keursysteem
• Gastspreker:

Derde cursusdag: zaterdag 27 februari 2021
• Herhalingen en vragen vorige les
• Internationale benamingen
• Donkerfactoren
• Blauw1
• Blauw2
• Genetische symbolen
• Maken van formules
• Crossing-over
• Aqua
• Turquoise
• *teal*
• *sapphire*
• Anticipatie
• AquaTurquoise
• Multiple allelen
• Oranjemasker
• Pale headed
• Gastspreker:

Vierde cursusdag: zaterdag 13 maart 2021
• Herhaling en vragen vorige lessen
• Opaline
• SL ino
• Pallid
• Pale
• Cinnamon
• Crossing-overs
• Cinnamon-ino
• NSL ino
• Pastel
• Dec
• Bronze fallow
• Pale fallow
• Dun fallow
• Dm jade
• Gastspreker:

Vijfde cursusdag: zaterdag 27 maart 2021
• Herhaling en vragen vorige lessen
• Dilute
• Marbled
• Recessief bont
• Dominant bont
• Mottle
• Dominant gezoomd
• Dominant reduced
• SL dominant greywing
• Misty
• Violet
• Slaty
• Euwing
• Crested
• Halfsiders – rode agaporniden – multicolor
• Gastspreker:

Gezien het uitgebreide lespakket is het mogelijk dat het programma kleine wijzigingen vertoont.

Test:
Datum nog te bepalen in gezamenlijk overleg.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *